STKIP PGRI SUMATERA BARAT

PETA KURIKULUM PROGRAM STUDI STKIP PGRI SUMATERA BARAT
Pendidikan Biologi
Pendidikan Sejarah
Pendidikan Geografi
Pendidikan Bahasa Inggris
Pendidikan Matematika
Bimbingan dan Konseling
Pendidikan Sosiologi
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
Pendidikan Ekonomi
Pendidikan Informatika
Pendidikan Fisika
Pendidikan IPS
Pendidikan PPKn
Pendidikan Akuntansi
STKIP PGRI SUMATERA BARAT

Jln. Gunung Pangilun, Padang